Våre SMS løsninger

YoYo leverer en rekke forskjellige tekniske SMS løsninger


Gateway for utveksling av SMS

Dette er et produkt for de som har egne utviklere og vil tilpasse det som leveres til kunden selv. Gateway grensesnittet bygger på HTTP-protokollen og gjør at samarbeidspartnere enkelt kan komme i gang med å både sende og motta SMS-meldinger via egen webserver. HTTP-grensesnittet kan benyttes både til bulk-meldinger (gratis for sluttbruker) og overtakserte SMS. YoYo kobler det opp slik at valgte kodeord dirigeres til webserveren til samarbeidspartneren. Når en mobilbruker sender inn en melding med dette kodeordet (2010, 2460 eller 2265) vil YoYo sende meldingen til behandling på samarbeidspartner sin webserver. På webserveren behandles forespørselen og riktig tekst for respons/SMS sendes tilbake til YoYo. YoYo håndterer videre betalingstransaksjonen og utsendelsen til mobilen.

For tekniske spesifikasjoner, trykk her


Gateway for overtakserte tjenester

YoYo har direktekobling mot alle teleoperatørene i Norge for utsendelse av overtaksert SMS. En overtaksert SMS er en melding til en satt sum som sendes til sluttbruker og belastes brukerens mobilregning. En slik tjeneste kan benyttes til å gi tilgang til tjenester eller kjøp av et fysisk produkt.

Esempler på tjenester man kan ta betalt for på SMS:

Medlemskap • Digitalt innhold (nettsider, musikk, film) • Lisenser • Billettbetaling (show, kino) • Parkering • Ski og fiskekort • Havneavgift • Bomavgift • Piggdekkavgift • Gavekort • Innsamling/donasjon • Snacks- og brusautomater og mye mye mer!Utsendelse av SMS-meldinger BULK

Utsendelse av SMS-meldinger hvor avsender betaler, også kalt bulkmeldinger/gratismeldinger. Det kan konfigureres forskjellige avsendere på tjenesten, man kan bruke et avsendernavn (opptil 11 tegn) eller et telefonnummer. Det er flere måter å sende slike SMS på avhengig av behov.

FRA KLART.NO: Et nettbasert system hvor du kan sende meldinger både til enkeltpersoner og grupper. Du administrer løsningen selv og legger inn personer på gruppenavn direkte på web. Det er også egne importmuligheter for å importere lister direkte fra Excel-dokumenter.

VIA GATEWAY: HTTP-grensesnittet fra YoYo kan også benyttes til å sende bulkmeldinger fra ditt eget system.

For teknisk spesifikasjon på HTTP-grensesnit, trykk her


SMS-Inbox og konkurranser

Trenger du en løsning for avstemninger, gjennomføring av en konkurranser, hente inn bestillinger eller annen informasjon? Da er dette løsningen for deg.

Det er fult mulig å ta betalt for deltakelsen, og brukerne vil da bli belastet på sin mobilregning.

SMS-Inbox og konkurranse brukes for å samle inn data fra brukerne. Alle innkomne meldinger registreres hos YoYo, og du vil kunne logge deg på nettløsningen vår for å se meldingene fortløpende.

Du kan selv definere kvitteringsmeldingen til brukere og hvordan en eventuell trekning skal foregå.


Varsling-/informasjonstjenester

Dette er en abonnement-tjeneste hvor sluttbrukere kan melde seg på forhåndsdefinerte grupper. Dette kan entes gjøres av mobilbrukeren enten via en nettside eller ved å sende SMS med et unik kodenavn (prefix) 2010, 2460 eller 2265.

Administrator for tjenesten kan deretter sende ut meldinger til alle som er pålogget en gruppe.

Det er fult mulig å ta betalt for disse meldingene og brukerne vil da bli belastet på sin mobilregning.

Eksempel på denne tjenesten, se vår partner: politiet.netVerifisering/ pinkode

Ved bruk av denne løsningen har man mulighet til å verifisere et mobilnummer. Sluttbruker blir bedt om å taste inn sitt mobilnummer på en nettside. Deretter sendes det en SMS med en kode som brukeren skriver inn i et eget felt på siden. Ved at bruker har bekreftet/skrevet riktig kode er man helt sikker på at mobilnummer og kunde stemmer.

Dette kan benyttes som innlogging på nettsider, påmeldinger osv. En slik verifisering med en pinkode kan også benyttes ved igangsettelse av en abonnement-tjeneste, for eksempel en medlemsklubb som ønsker å benytte SMS-betaling for innhenting av medlemsavgifter.For å kunne benytte betalingsløsninger på SMS må det settes opp en egen avtale mellom din bedrift/forening og Strex, i tillegg til YoYo. Vi hjelper deg kostnadsfritt med dette. Utbetalinger for inntekter på tjenestene vil foregå direkte til dere fra Strex som har konsesjon for betalingsformidling.

YoYo - din nye samarbeidspartner